Опитна станция по животновъдство и земеделие Смолян, ОСЖС, Селскостопанска академия, Млечни продукти Смолян, ОСЖС Смолян, животновъдство,
 пчеларство, растеневъдство, овцевъдство,
картофопроизводство, осжс смолян, Родопите,Smolian, Smolyan Rodopi

               


 
Трайни насъждения

 

 

Почвено-климатичните условия на станцията благоприятстват за създаване на ягодови, касисови и малинови насаждения.

Към отглеждане на ягоди и касис се пристъпва за пръв път през 1968 година и продължава до 1980 година. Площите с ягоди достигат до 50 дка, а с касис- до 6 дка. Насаждения от малини се създават през 1981 година като площта им в продължение на 3 години последователно се задържа на 128 дка. С цел обогатяване асортимента от култури и въвеждане на алтернативно производство на картофопроизводството, след настъпилите промени в земеделието, през 1995 година започват научни изследвания по аронията и малините, а през 2005 година - по касиса. В проучването имат приоритет адаптивната способност към почвено- климатичните условия в планината на ново интродуцирани сортове и елити на арония, касис и малини, някои биологични прояви, разстояния за засаждане, развитие и разпространение на болести и неприятели, химичен състав на плодовете.

В бъдеще изследванията ще бъдат насочени към разработки относно биологично плодово производство, системи за подържане на почвената повърхност в овощни градини и за ограничаване на ерозията в тях.


Цъфтеж при Арония

Ягоди сорт Редгнауслед

Опит с Касис сорт Бен тиран

Малини сорт Български рубин

 

 Начало / За нас /  История / Структура / Проекти / Научни изяви / Услуги / Партньори / Международно сътрудничество / Фотогалерия / Контакти / Новини

Интро / Intro