Опитна станция по животновъдство и земеделие Смолян, ОСЖС, Селскостопанска академия, Млечни продукти Смолян, ОСЖС Смолян, животновъдство,
 пчеларство, растеневъдство, овцевъдство,
картофопроизводство, осжс смолян, Родопите,Smolian, Smolyan Rodopi

               


 
Сектор

"Производствено - експериментален"

В Експерименталната база се отглеждат 198 говеда, в т. ч. 103 крави бр., овце от Каракачанската и Цигайска порода, 35 кошера от Българската медоносна пчела, опитно поле с картофи и алтернативни култури – ягоди, малини, арония, касис, 1000 дка ливади и пасища.

В Станцията е произвеждан посадъчен материал от ранни, средно ранни и късни сортове картофи, предназначен за реги-она и страната.

Единственото и най-голямо племенно стадо, оторизирано от МЗГ от породата Българско родопско говедо се намира в ОСЖЗ - гр. Смолян. Същото изпълнява функциите на нуклеусово ядро, като захранва с разплоден материал ферми, общини, частни стопани и кметства в цялата страна.

В базата се съхраняват като генофонд овце от каракачанска, цигайската породи и Българската медоносна пчела. Поддър-жането на този брой животни не е самоцел, а селекционния

минимум за племенни стада и за подържане на реал от животни даващ ни достоверност на данните.

От 1994 г. работи цех за млечни продукти, като в него се преработва суровото мляко от кравекомплекса и овцефермата.

През м. март 2006 г. цеха е приведен съгласно европейските стандарти. Продуктите, които се произвеждат са краве кисело мляко в кофички, прясно пастьоризирано мляко и масло, които намират много добър пазар. Продажбата на краен продукт, а не на сурово мляко ни дава възможност за вариране на пазара и устойчиво развитие.

 
 

 Начало / За нас /  История / Структура / Проекти / Научни изяви / Услуги / Партньори / Международно сътрудничество / Фотогалерия / Контакти / Новини

Интро / Intro