Опитна станция по животновъдство и земеделие Смолян, ОСЖС, Селскостопанска академия, Млечни продукти Смолян, ОСЖС Смолян, животновъдство,
 пчеларство, растеневъдство, овцевъдство,
картофопроизводство, осжс смолян, Родопите,Smolian, Smolyan Rodopi

               


 
Национални

проекти

НАУЧЕН ЦЕНТЪР ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО И ЗЕМЕДЕЛИЕ-СМОЛЯН

 

Проект  Ж-121 : „Усъвършенстване на системи за производство на мляко и месо от говеда, овце и кози в планинските райони на България“

Задача 1. Проучване на фенотипните и генетични параметри на селекционните признаци на крави от Българското родопско говедо в контролираната част но породата.

Задача 2. Методи и системи за съхранение на породи  овце, отглеждани в Родопите.

 Проект ХТАИ-135 „Методи и  технологии за устойчиво земеделие и производство на висококачествени суровини за здравословни храни от растителен и животински произход”

Задача: Проучване съдържанието на полезни транс мастни киселини и биологично активни субстанции в мляко и натурални млечни продукти (масло, кисело мляко, извара и бяло саламурено сирене)

Проект P -134: „Проучване на отбраните форми и издирване на нови разновидности от генофонда на овощни видове в Централния Старопланински район и района на Смолян”                                                               

Проект Р-213: „Разработване на съвременни технологии за отглеждане и оползотворяване на продукцията от дребноплодни овощни видове върху слабопродуктивни земи                                                                 

Проект Ж -135: „Изпитване на някои нови биогенни лекарствени препарати и технологични методи за лечение и конрол над вароатозата. Изследване на остатъчни количества антибиотици. Антиоксидантна активност на пчелни продукти.”

 Проект Ж-114: ”Генетични, биологични, технологични и икономически фактори при отределяне устойчиви развъдни цели при различни продуктивни направления селскостопански животни”

 

 

 


 

 
 
 

 Начало / За нас /  История / Структура / Проекти / Научни изяви / Услуги / Партньори / Международно сътрудничество / Фотогалерия / Контакти / Новини

Интро / Intro