Опитна станция по животновъдство и земеделие Смолян, ОСЖС, Селскостопанска академия, Млечни продукти Смолян, ОСЖС Смолян, животновъдство,
 пчеларство, растеневъдство, овцевъдство,
картофопроизводство, осжс смолян, Родопите,Smolian, Smolyan Rodopi

               


 
Картофопроизводство

 

 

В опитна станция, гр. Смолян картофопроизводството се основава като направление през 1964 година. В първите години на площи от 160 до 232 дка се отглеждат картофи предимно за консумация.

С увеличаване на площите се чувства нужда от производство на посадъчен материал. По молба на ръководството на станцията и със заповед на Селскостопанска академия – София през 1969 г. се пристъпва към семепроизводство на картофи.

Произвеждат се SE, E класи и др. размножения от български и чужди сортове - Аквила, Саския, Сиенте, Фуран, Червени и др. Добрите семенни качества на посадъчния материал го направиха търсен не само на вътрешния пазар – в региона и в страната, но и на външния пазар – в страни като Албания и Македония.

 

При употреба на такъв материал продуктивният потенциал на редица сортове картофи като напр. Агрия, Адрета, Конкорде, Санте, Фокал се е увеличил. От декар се получаваха от 3 до 4 т, а в някои случаи и повече продукция картофи за консумация.

 

Семепроизводствен посев, сорт Агрия


С цел организиране на първичните етапи от семепроизвод-ството през 1975-1976 се поставя начало на клонова селекция.

В сортоподдържането са включени ранни, средно-ранни и късни сортове като Агрия, Адрета, Виндика, Конкорде, Санте,

Фреско, Фокал и др. Площите предназначени за тази дейност през 1975 – 1988 г. варират между 20 и 50 дка., а на елитните, масовите и с др. размножения посеви достигат до 1400 – 1457 дка.

Проведените научни изследвания през периода 1964 – 1969 г. и 1986 – 2008 г. бяха целенасочени към решаване на проблеми от голямо значение за региона, в т.ч. вирусна инфекция, сеитбооборот, сортиране, система за борба с плевелите и цистообразуващите нематоди, подобрение на почвеното плодородие, органо-минерално торене при семепроизводните

картофи.

След 1989 г. поради настъпилите промени в земеделието на страната и възстановяване на собствеността на земята площите намаляват драстично.

В перспектива изследванията ще бъдат насочени към два основни проблема:

1. биологично производство на картофи;

2. възстановяване и поддържане на почвеното плодородие в

посевите на картофи.

С научно-изследователската работа през споменатия по горе период работят н.с.Чавдар Чавдаров, н.с.Методи Васисев, н.с.д-р Емилиан Попеску.

През 1999 – 2007 г. на ограничени площи, в размер на 10-15 дка се отглеждат картофи само за консумация. 

 Начало / За нас /  История / Структура / Проекти / Научни изяви / Услуги / Партньори / Международно сътрудничество / Фотогалерия / Контакти / Новини

Интро / Intro